Bewustwording


PITAGONE BEWUSTWORDING heeft met het oog op nieuwe terroristische aanslagen krachtige instrumenten ontwikkeld om tegemoet te komen aan de behoeften van openbare diensten en particuliere bedrijven met betrekking tot beveiligingsaudits.

Dezelfde instrumenten zijn ook nodig om met specifieke veiligheidstrainingen het bewustzijn van externe medewerkers en personeel te verhogen. Een voorbeeld is onze mantra ‘RUN, HIDE, PROTECT’ of onze training ‘veiligheidsbewustzijn’.

Alle PITAGONE-trainingen worden verzorgd door onze geïntegreerde multidisciplinaire teams, bestaande uit brandweerlieden, politieagenten, artsen, psychologen en militaire instructeurs.

Andere diensten