Veiligheidsaudit


Om potentiële veiligheidsrisico's het hoofd te bieden, kiezen de meeste bedrijven voor een bewakingssysteem (bewakers, honden, videobewakingsapparatuur). Maar hoe weet u of uw veiligheidsmaatregelen geschikt zijn voor uw bedrijf?

De veiligheidsaudit stelt u in staat om de effectiviteit van uw veiligheidsbeleid te beoordelen.

De veiligheidsverplichtingen die aan bedrijven worden opgelegd, kunnen van bedrijf tot bedrijf verschillen en zijn vaak moeilijk te begrijpen.

Bovendien is het regelgevings- en juridische kader voortdurend in ontwikkeling. De audit stelt de beveiligingsprofessionals van PITAGONE in staat om ervoor te zorgen dat het veiligheidsbeleid van het bedrijf te allen tijde en op elk moment doeltreffend is in het beschermen van haar mensen en infrastructuur. Het wordt met name gebruikt om de sterke en zwakke punten van de detectie-, bewakings- en waarschuwingssystemen te beoordelen, om de doeltreffendheid ervan te berekenen en om de preventieve investeringen te optimaliseren.

Andere diensten